Het eerste contact

Een van de deelnemers of de doorverwijzende instantie (advocaat, HR manager, bedrijfsarts, of de rechtbank) legt het eerste contact. Dat gaat meestal telefonisch of per email.

Maak een afspraak

Het intakegesprek

Aletrino Mediations start met individuele intakegesprekken. Hierbij krijgt u de gelegenheid om geheel vertrouwelijk de kwestie aan ons voor te leggen en uw kant van het verhaal te vertellen. De mediator biedt een luisterend oor en stelt vragen om de zaak zo helder mogelijk te krijgen. Daarnaast wordt u uitgelegd wat u kunt verwachten tijdens de mediation.

Maak een afspraak

De spelregels

Kort na het intakegesprek, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gezamenlijke mediationgesprek. Aan het begin van dat gesprek wordt een mediationovereenkomst getekend en worden de spelregels voor de mediation gezamenlijk bepaald.

Vertrouwelijk

Alles dat tijdens de mediationgesprekken aan de orde komt is vertrouwelijk en blijft geheim

Vrijwillig

Mensen nemen vrijwillig deel aan de mediation. Dat betekent dat zij de mediation op ieder gewenst moment kunnen beëindigen.

Neutraal

De mediator blijft steeds onpartijdig en onafhankelijk

Bindend

Eindafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Den Haag en Delft

De gesprekken vinden plaats in Den Haag. Op verzoek kunnen de gesprekken eveneens op de locatie in Delft of op andere locaties in het land plaatsvinden.

Over Wendelien Aletrino

kostenDe kosten

De kosten voor een mediation bestaan uit een uurtarief van de mediator en eventuele reis- en onkosten. Eventuele reistijd wordt maximaal voor 50% in rekening gebracht.

Tegenwoordig dekken de meeste rechtsbijstandsverzekeringen eveneens de kosten voor de mediation. Dit kunt u nazien in de voorwaarden van uw polis.

Duur van de mediation

De gemiddelde duur is drie à vier gesprekken van 2,5 à 3 uur.