Mediation

Aletrino Mediations biedt arbeidsmediation, zakelijke mediation, verzekeringsmediation en mediation binnen het onderwijs en gezondheidszorg.

Lees meer over onze expertise

Onafhankelijke procesbegeleiding

Als er behoefte is aan een onafhankelijke procebegeleider of gespreksleider in een complexe situatie kunt u bij Aletrino Mediations terecht. De mediationvaardigheden en onze brede ervaring met het in goede banen leiden van complexe situaties binnen organisaties komen in die rol goed van pas. Zo begeleidde Aletrino Mediations eerder een fusie tussen een tweetal instellingen binnen de gezondheidszorg.

Trainingen en Workshops

Regelmatig wordt Aletrino Mediations gevraagd om als trainer of docent op te treden. Het gaat dan om training van mediation- of communicatievaardigheden, begeleiding van intervisiegroepen etc. Wij verzorgen regelmatig trainingen op maat voor bedrijven en instellingen.

Vertrouwenspersoon

Aletrino Mediations treedt op als vertrouwenspersoon van een aantal bedrijven. Een en ander geschiedt conform de verplichting die de Arbowet oplegt aan bedrijven om hun werknemers te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag en psychosociale belasting.

Coaching

Als coach begeleiden wij mensen persoonlijk of binnen organisaties in verandertrajecten. Tevens kunnen mensen bij ons terecht die op een kruispunt staan in hun leven en daarbij voor nieuwe keuzes staan.