“Het helpt als de mediator de taal van de organisatie of branche spreekt”

Het helpt als de mediator kennis heeft van het vakgebied waarbinnen de kwestie speelt en affiniteit daarmee heeft. Op de terreinen van onze expertise zijn wij vertrouwd met de taal, gebruiken en cultuur, de soms onzichtbare signalen binnen een organisatie of branche.

Maak een afspraak

Arbeidsmediation

Er is ruime inhoudelijke kennis aanwezig op de volgende terreinen:

 • Arbeid, samenwerking en organisatie
 • Herstel arbeidsrelatie en samenwerking
 • Ziekte, verzuim en/of re-integratie
 • Wet verbetering Poortwachter
 • Kwesties rond ontslag tijdens ziekte
 • Beëindigen arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden
 • Pesten op het werk
 • Reorganisatie
 • Kantonrechtersformule
 • Transitievergoeding
 • Outplacement
 • Vaststellingsovereenkomst
Maak een afspraak

Zakelijke mediation

Aletrino mediations heeft veel ervaring met het vinden van oplossingen bij geschillen waarbij bedrijven en overheden zijn betrokken. Te denken valt aan:

 • Geschillen binnen een onderneming
 • Geschillen binnen overheid en/of semi overheid
 • Overname, fusie, reorganisatie
 • Kwesties tussen aandeelhouders en toezichthouders
 • Geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners
 • Rechtspersonen onderling of rechtspersonen en overheden
 • Aansprakelijkheid bestuurders, commissarissen en/of andere toezichthouders;
 • Beëindiging van samenwerking tussen bedrijven
 • Kwesties rond medezeggenschap

Verzekeringsmediation

Wij hebben ruime ervaring met (internationale)letselschade en verzekeringskwesties. Wij worden niet alleen ingezet bij geschillen tussen verzekerde en verzekeraars maar eveneens bij onderwerpen binnen de verzekeringsbranche zelf. Te denken valt aan geschillen op het terrein van:

 • (Internationale verzekeringskwesties)
 • Geschillen tussen verzekerden en verzekeraars
 • Geschillen binnen de verzekeringsbranche
 • Letsel- en overlijdenschade
 • Schadevergoeding
 • Aansprakelijkheid
 • Verkeersongevallen
 • Brand- en overige schade
 • Uitleg polisvoorwaarden

Onderwijs en gezondheidszorg

Aletrino Mediations wordt regelmatig ingeschakeld bij geschillen binnen:

 • Hoger of universitair onderwijs
 • Onderwijssecties of teams
 • Conflicten tussen docenten onderling
 • Verschil van mening docent en leerling/ouders
 • Directies en/of (colleges van) bestuur

De gezondheidszorg

 • (Academische) ziekenhuizen
 • Medische maatschappen
 • Tandartsen
 • Apotheken
 • Fysiotherapeuten etc.
Lees meer over onze diensten

Opdrachtgevers

Bedrijfsleven

ICT, telecom, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen

Overheid

Ministeries, provincies, waterschappen etc. Gemeenten en gemeentelijke instellingen;

Onderwijs

Universiteiten, hoger beroepsonderwijs, primair onderwijs

Gezondheidszorg

Medische maatschappen, huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten

Non profit instellingen

Verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties

Particulieren

Consumenten, werknemers, familie-leden etc.